Michał Kleszczyński

Wróć do listy

SHOUTcast monitor & analyzer

Zestaw dwóch aplikacji do monitorowania i analizowania statystyk słuchalności dla streamów obsługiwanych przez oprogramowanie SHOUTcast.

Aplikacja monitorująca pozwala na pobieranie informacji w określonym przez użytkownika odstępie czasu i zapisywanie ich do logów, natomiast aplikacja analizująca pozwala na wyświetlenie zbiorczych danych liczby osób, które słuchały, czasu bez pojedynczego słuchacza oraz średniej liczby słuchaczy dla danego dnia.

Screenshot 1